top of page
low-key-filter-wooden-judge-s-gavel-law-book-golden-scale-wood-background.jpg

אסף ניב

הכשרה משפטית​

1996 - בוגר הפקולטה למשפטים - האוניברסיטה העברית בירושלים.

1997 - מתמחה במשרד עו"ד מרדכי ברקוביץ' בירושלים, בתחום המשפט האזרחי, בדגש על דיני מקרקעין ודיני רשויות מקומיות.

1997 - 2001 - עורך דין במשרד עו"ד ברקוביץ'.

2001 - 2005 - עורך דין בלשכה המשפטית של "טפחות" - בנק משכנתאות לישראל בע"מ. התמחויות במסגרת התפקיד: נדל"ן (ובכלל זה נדל"ן עסקי והסכמי ליווי של פרויקטים); בנקאות; חדלות פירעון; שעבודים; חוזים ומכרזים; ייצוג הבנק בתיקים רבים בבתי משפט (בתחום האזרחי); מתן ייעוץ משפטי שוטף במגוון תחומים; מינוי לתפקיד של כונס נכסים (על נכסים מסחריים).

2001 - 2003 - במקביל לעבודה בבנק "טפחות" -  מורה עוזר (מתרגל) בקורס בנושא דיני קניין במרכז הבינתחומי בהרצליה (תחת פרופ' חיים זנדברג ועו"ד ישראל קנטור).

2005 - 2019 - עורך דין, והחל משנת 2009 שותף במשרד עורכי דין בירושלים בתחום האזרחי - מסחרי. עיסוקים ותפקידים בולטים במסגרת תפקיד זה:

  • יועץ משפטי ראשי  של תאגיד עסקי גדול בתחום התיירות הנכנסת והתיירות החינוכית ושל שתי חברות בולטות לתועלת הציבור - אחת מהן פעילה בתחום האקטיביזם החברתי והאחרת בתחום המחקר האקדמי; יועץ משפטי ראשי של עמותה העוסקת בהסדרת העסקה של מהגרי עבודה, במסגרת הסכמים בילטרליים בין ישראל לבין מדינות חוץ. במסגרת הייעוץ המשפטי השוטף לגופים אלה - טיפול בענייניהם השוטפים של הארגונים; יעוץ בתחום הממשל התאגידי; מזכירות חברה; עריכת חוזי התקשרות עם שותפים / לקוחות וספקים ובכלל זה גם חוזים בינלאומיים עם גורמי חוץ; ייצוג התאגידים מול גורמים עסקיים וגורמי רגולציה; ליווי משפטי ומתן יעוץ בתחומי העיסוק השוטפים, לרבות בענייני עובדים ויחסי עבודה קיבוציים.

  • יועץ משפטי ומיופה כוח של ארגון וולונטרי מגרמניה, אשר עוסק בהשמה של מתנדבים במסגרות לקשישים וחסרי ישע בישראל.

  • חבר בכיר בצוות יועצים משפטיים של מוסד בנקאי.  במסגרת זו: עיסוק ברגולציה בנקאית; מתן יעוץ משפטי למערך ניהול התיקים של הבנק; הכנת מתווים משפטיים ליישום רגולציה בינלאומית (עם התמחות ספציפית בתחום FATCA ו - CRS); השתתפות בצוות המשפטי שעסק באפיון דרישות רגולטוריות לצורך הקמת מערכת ליבה בנקאית חדשה; הכנת מערכי הדרכה והרצאה בפני בנקאים בתחומי המשפט המסחרי והרגולציה; התמחות בחוזי ספקים בתחום המחשוב; בניית נוהל מתן הלוואות מובטחות בשעבודי נדל"ן.

  • חבר ועדת מכרזים של תאגיד סטטוטורי מוביל. במסגרת זו: ליווי משפטי ועריכה של מכרזים בתחום רכישת שירותי מחשוב בהיקפים גדולים.

  • אחראי על עריכת מכרזים עבור מזמינים בתחומים מגוונים ובהיקפים גדולים, ובכלל זה: הנדסה ותשתיות (מכרזי מנהור וכרייה); שירותי קבלנות ויעוץ בתחומים שונים.  

  • מקרקעין - ייצוג בעסקאות נדל"ן שונות; ליווי דיירים מול יזם.

  • ליטיגציה אזרחית ומנהלית - ייצוג תובעים ונתבעים (לרבות נתבעים מוסדיים) בתביעות כספיות ובהליכים מנהליים.

  • ניהול עמותות מיסודה של מנהלת פרויקט המגורים בצה"ל (עמותות שהקימו פרויקטים למגורים לאנשי צבא הקבע וכוחות הביטחון).

2019 - בעלים ומייסד - משרד עו"ד אסף ניב. המשך פעילות בתפקידים של יועץ משפטי ראשי לתאגידים השונים, לצד פיתוח פרקטיקה פרטית חדשה בתחום האזרחי והמסחרי. עיסוקים בולטים שנוספו במסגרת זו: ייעוץ משפטי לחברה לתועלת הציבור העוסקת בתחום הדיפלומטיה הציבורית ולחברה העוסקת בתחום טכנולוגיות המידע ומתן שירותי CRM ו-ERP.

פעילות ציבורית

1999 - 2007 - חבר ועד מחוז ירושלים של לשכת עורכי הדין וחבר ועדת האתיקה של מחוז ירושלים בלשכת עורכי הדין.

2007 - 2017 - חבר ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין (ובמשך חלק מתקופת הכהונה גם סגן יו"ר של הוועדה).

במסגרת העבודה בוועדות האתיקה השונות:  טיפול במאות תיקי תלונה נגד עורכי דין; כתיבת חוות דעת עקרוניות בתחומי האתיקה המקצועית.

הכשרות נוספות

2011 - בוגר קורס מגשרים של המרכז האוניברסיטאי לגישור ויישוב סכסוכים באוניברסיטת תל-אביב.

2016 - נוטריון.

2019 - קורס להכשרת קציני ציות, האקדמיה לפיננסים של BDO.

שפות

שליטה באנגלית ברמה גבוהה, כולל ניסיון רב בניסוח מסמכים משפטיים; הכשרה של מתרגם מקצועי מערבית לעברית.

bottom of page