top of page
low-key-filter-wooden-judge-s-gavel-law-book-golden-scale-wood-background.jpg

אודות

את המשרד הקמתי בשנת 2019, לאחר 22 שנים של התמקצעות בתחום האזרחי והמסחרי, במתן שירות משפטי ללקוחות מן השורה הראשונה, בהם תאגידים בנקאיים, חברות לתועלת הציבור, חברות מסחריות ותאגידים סטטוטוריים. מתוך תקופה זו, שימשתי במשך כעשר שנים כשותף במשרד עורכי-דין בירושלים, עד שהחלטתי להקים את משרדי העצמאי.

המשרד מתמקצע במתן שירות קבוע ורב תחומי לתאגידים בעולם העסקי ובמגזר השלישי. אידיאולוגית השירות של המשרד מתבססת על היטמעות במערך הארגוני של הלקוח, הבנת צרכיו השוטפים והתאמת היעוץ למכלול התחומים בהם הלקוח פועל, על מנת שיעמוד לרשותו יעוץ זמין ושוטף ברמה הגבוהה ביותר ובכל עת, בהתאם לצורך.

אני רואה במתן השירות שותפות שהיא הרבה מעבר לעריכת דין בלבד. מבחינתי, היועץ המשפטי הוא איש אמון ושותף לעשייה המלווה את התאגיד ואת מנהליו מדי יום ביומו וזמין למתן תשובות, עצות ותובנות משפטיות שהן הכרחיות לשם ניהול נכון של תהליך קבלת ההחלטות בארגון.

היעוץ מתפרס על מגוון תחומים ובהם: דיני תאגידים, דיני חוזים, דיני מכרזים, דיני עבודה ועוד, בדגש על זמינות והבנה מעמיקה של תחומי העיסוק של הלקוח והמבנה הארגוני שלו, בין אם מדובר בחברה לתועלת הציבור העוסקת בחינוך בלתי פורמלי, בחברה עסקית המספקת שירותים בתחום טכנולוגית המידע או במכון מחקר אקדמי.

תכלית היעוץ היא לסייע למנהלים ומקבלי ההחלטות בדרגים השונים להתמודד עם אתגרים מורכבים (למשל בתחום הרכש וההתקשרויות או בתחום ניהול משאבי אנוש), כמו גם עם סוגיות פשוטות יחסית, המחייבות מענה ענייני ומהיר.

bottom of page