top of page
office sign.jpg

יעוץ משפטי קבוע, מקיף ורב תחומי

את המשרד הקמתי בשנת 2019, לאחר 22 שנים של התמקצעות בתחום האזרחי והמסחרי, במתן שירות משפטי ללקוחות מן השורה הראשונה, בהם תאגידים בנקאיים, חברות לתועלת הציבור, חברות מסחריות ותאגידים סטטוטוריים. מתוך תקופה זו, שימשתי במשך כעשר שנים כשותף במשרד עורכי-דין בירושלים, עד שהחלטתי להקים את משרדי העצמאי.

4470588_edited.png
Signature

אידאולוגיה 
ידע, מקצוענות, מסירות, אמינות, אמון, שירות

יעוץ משפטי הוא, בראש ובראשונה, שירות. גדולתו של יועץ משפטי מעולה היא ביכולת לאזן בין הצורך לשמור על רמת מקצועיות גבוהה לבין החובה להתאים את השירות לצורכי הלקוח. לשם כך, על היועץ המשפטי להכיר את הלקוח, ובלקוח שהוא ארגון - ללמוד את מורכבות פעילותו ולהיטמע במבנה הארגוני, כחלק בלתי נפרד ממנו.

Contact
bottom of page